Schattingen

De waarde van je huis bepalen, mag geen nattevingerwerk zijn.

Het taxeren van vastgoed lijkt eenvoudig, maar dit is echter schijn. Het in bezit zijn van de nodige ervaring en kennis van de vastgoedmarkt is een essentiële must. De waarde van uw vastgoed is afhankelijk van verschillende factoren: type, afmetingen, ligging, ouderdom, staat van het goed,…  Het laten opstellen van een schatting kan omwille van verscheidene redenen plaatsvinden: hypotheekwaarborg, nalatenschap, familiale regelingen, gerechtelijke dossiers,…

Hieronder nog een korte verduidelijking van de meest voorkomende waarderingen, waarbij onze schatters u kunnen bijstaan.

Waardering bij aankoop en verkoop
Als verkoper is het kennen van de huidige marktwaarde van uw goed van essentieel belang om een vlotte en correcte verkoop te laten plaatsvinden.

Voor het kopen van een onroerend goed wenst u als koper niet teveel te betalen. Daarom is het raadzaam om een taxatie door ons te laten opstellen zodat u de correcte marktprijs weet en u met de verkoper hierover kan onderhandelen en een correcte verkoopprijs kan afgedongen worden.

Indien er renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden aan het pand, maken wij een raming van deze kosten zodat u een idee krijgt van het totale kostenplaatje.

Waarderingen bij nalatenschap
In geval van tekortschatting bij de aangifte van een nalatenschap schijft het wetboek van successierechten, dat de bevoegde ambtenaar kan overgaan tot herschatting van de goederen in kwestie. Indien uit de herschatting blijkt dat er een hogere waarde aan het goed toegekend wordt, dienen niet alleen bijkomende successierechten maar tevens boetes en intresten betaald te worden.

Daarom adviseren wij u om door ons een taxatie te laten opstellen vooraleer de aangifte van het nalatenschap aan te geven. Hierdoor vermijdt u bijkomende interesten en boetes. Bijkomend kan het taxatieverslag door de erfgenamen gebruikt worden om uit onverdeeldheid te treden.
Wij zijn ook hiervoor erkend door de Vlaamse Overheid en staan op de lijst van Vlabel (https://belastingen.vlaanderen.be/schattersexperten)

Waardering bij Inbreng in vennootschappen
Bij de inbreng van een onroerend goed in een vennootschap is een juiste en fiscaal aanvaardbare waardering noodzakelijk. Een juiste taxatie laat toe om de exacte vermogenstoestand van een vennootschap weer te geven en afschrijvingen van gebouwen aan de fiscus te verantwoorden.

Waardering bij verdeling van echtscheiding
Uit ervaring hebben we geleerd dat bij de verdeling van onroerend goed bij echtscheidingen meermaals onenigheden ontstaan. Als onafhankelijk beëdigd expert stellen wij een taxatie op, waardoor een correcte verdeling van het onroerend goed in der minne mogelijk wordt gemaakt.

Advies over uw onroerend goed
U wilt graag weten wat de mogelijkheden zijn van uw onroerend goed? Wij staan u graag bij met raad en advies over het betreffende onroerend goed. Zo bekijken we onder andere wat de verschillende mogelijkheden zijn van het betreffende goed: verkavelen, splitsing, het bouwen van meergezinswoningen, recht van opstal,… Dit alles om het maximale rendement uit uw vastgoed te halen.

Wij hebben ook reeds jaren ervaring in de verkoop en verhuur van onroerend via ons kantoor: www.immo-gosseye.be.